پدال اوردرایو Boss JB-2 Angry Driver، ترکیب هوشمندانه دو پدال اوردرایو مشهور. اولین همکاری Boss و JHS.

پدال اوردرایو Boss JB-2 Angry Driver، ترکیب هوشمندانه دو پدال اوردرایو مشهور. اولین همکاری Boss و JHS.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *