پدال Nux Rivulet Chorus سه نوع افکت MODERN CHORUS، ۷۰’s CHORUS و ۸۰’s CHORUS، با بهرمندی از تکنولوژی DSP کیفیتی عالی را در قالب یک پدال مینی ارایه میکند.

پدال Nux Rivulet Chorus سه نوع افکت MODERN CHORUS، ۷۰’s CHORUS و ۸۰’s CHORUS، با بهرمندی از تکنولوژی DSP کیفیتی عالی را در قالب یک پدال مینی ارایه میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *