آرشیو برچسب های: بوستر

توضیحات و کارایی پدال کمپرسور و بوستر Strymon OB1

این پدال با داشتن یک کمپرسور با کیفیت استودیویی و سه مدل بوستر مجزا از هم...