شرکت آمریکایی MXR، در سال ۱۹۷۲، توسط دو جوان به نام‌های کیث بار و تری شروود، در نیویورک تأسیس شد. بار و شروود، از دوران دبیرستان به تعمیر دستگاه‌های صوتی مشغول بودند و پس از چند سال تجربه‌اندوزی، در سال ۱۹۷۴، نخستین پدال خود، یعنی Phase 90 را به بازار عرضه کردند. در طول ماه‌های بعد، پدال‌های دیگری همچون Dyna Comp و Blue Box نیز به جمع محصولات ام اکس آر اضافه شد و این پدال‌ها، در آثار گروه‌هایی چون ون هیلن به کار گرفته شد. در اواخر دهه‌ی ۸۰، بار و شروود، کمپانی کوچکشان را به جیم دانلوپ فروختند. این انتقال، سطح کار MXR را یک پله ارتقا داد و این شرکت را به یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان پدال‌های افکت بدل کرد.

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۹۸۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۸۹۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
ناموجود
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۸۹۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۳۶۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۷۹۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
ناموجود
۸۵۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۱۰,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
ناموجود
ناموجود
۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
ناموجود
ناموجود
۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
ناموجود