شرکت آمریکایی MXR، در سال ۱۹۷۲، توسط دو جوان به نام‌های کیث بار و تری شروود، در نیویورک تأسیس شد. بار و شروود، از دوران دبیرستان به تعمیر دستگاه‌های صوتی مشغول بودند و پس از چند سال تجربه‌اندوزی، در سال ۱۹۷۴، نخستین پدال خود، یعنی Phase 90 را به بازار عرضه کردند. در طول ماه‌های بعد، پدال‌های دیگری همچون Dyna Comp و Blue Box نیز به جمع محصولات ام اکس آر اضافه شد و این پدال‌ها، در آثار گروه‌هایی چون ون هیلن به کار گرفته شد. در اواخر دهه‌ی ۸۰، بار و شروود، کمپانی کوچکشان را به جیم دانلوپ فروختند. این انتقال، سطح کار MXR را یک پله ارتقا داد و این شرکت را به یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان پدال‌های افکت بدل کرد.

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۷۳,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
۶۴۵,۰۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲۲۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
۲۹۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۵۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
۷۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
۸۳۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد