گیبسون (Gibson)، یکی از شناخته‌شده‌ترین سازندگان گیتارهای الکتریک و آکوستیک در جهان، در سال ۱۸۹۴ آغاز به کار کرد. این شرکت، به دست یک لوتیر برجسته به نام اورویل گیبسون (Orville Gibson)، در ایالت میشیگان آمریکا تأسیس شد. در آغاز، تمرکز این کمپانی بر ماندولین‌هایی معطوف بود که توسط خود اورویل گیبسون طراحی شده بود. اما رفته‌رفته، گیبسون وارد بازار گیتار شد و با تولید مدل‌هایی چون Les Paul ،Explorer ،ES-335 ،L-5 و …، تاریخ موسیقی را دستخوش تغییر کرد.
امروز، این کمپانی، به رغم فراز و نشیب‌های بسیار، در صف مقدم سازندگان گیتار الکتریک قرار دارد و برندهایی چون اپیفون (Epiphone)، کی آر کی (KRK)، کریمر (Kramer)، سروین وگا و TASCAM، از زیرشاخه‌های آن محسوب می‌شوند.

۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۵۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۵۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۶۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ناموجود